Yi-Ping är en fastighetschef som filmar lägenheter för att skapa intresse hos framtida hyresgäster. Men innan kameran börjar filma ordnar hon lokalerna så att framtida hyresgäster kan föreställa sig att bo där. Lyckliga hyresgäster gör Yi‑Ping lycklig – liksom det faktum att hon följer levnadsreglerna i Vägen till lycka.

Läs Vägen till lycka, den första moralkodexen helt baserad på sunt förnuft, som kan följas av alla, oavsett ras, hudfärg eller tro. Den har översatts till mer än 110 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.