Yen Yu är marionettspelaren som styr ett färgsprakande dansande lejon – en symbol för tur i hans kultur. Men Yen Yu är inte en som lämnar allt åt slumpen, så han följer levnadsregeln ”Sköt om dig” från boken Vägen till lycka.

Läs Vägen till lycka, den första moralkodexen helt baserad på sunt förnuft, som kan följas av alla, oavsett ras, hudfärg eller tro. Den har översatts till mer än 110 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.