Yanneth hjälper generöst sina vänner genom att erbjuda de som behöver transport en säker skjuts i sin bil. Så du skulle definitivt kunna säga att Yanneth ger sina vänner en extra skjuts!

Läs Vägen till lycka, den första moralkodexen helt baserad på sunt förnuft, som kan följas av alla, oavsett ras, hudfärg eller tro. Den har översatts till mer än 110 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.