Yang-Yang är en rockstjärna – med smycken, det vill säga! Hon gör stenar och mineraler till bärbara smycken och förskönar naturens prakt med fina metalltrådar. Oavsett om ens passion är smycken eller målning eller något annat kreativt utlopp så är denna skapandehandling väsentlig. Och för sanningen bakom allt skapande har man boken Scientology: Tankens grunder.

Lär dig om sinnet, anden och livet. Läs boken Scientology: Tankens grunder.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.