Som utgiven författare är Daves ”ta skydd hemma”-rutin mycket lik alla andra dagar – många timmar framför sin hemdator. Men hans karriär som offentlig talare är det som bjuder på nya utmaningar och kräver lite påhittighet. Dave antar utmaningarna och hittar inspiration i boken En ny syn på livet.

Upptäck Scientologys verktyg för livet med de gratis onlinekurserna från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.