Som expert på ekonomitjänster håller Wilfredo ett öga på finansmarknader över hela världen från sitt hemmakontor i Santiago i Chile. Det är en industri som kan förändras lika snabbt som ett datorklick, men Wilfredo är redo för vad som helst. Han förlitar sig på verktygen från Grunderna för att hålla sig på toppen av sin bransch.

Grundernas böcker och föreläsningar innehåller sammanfattningarna av framsteg och slutsatser längs L. Ron Hubbards forskningsväg och utgör därmed grunden för religionen Scientology.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.