Willmer tränar nu för tiden och bygger upp sin styrka och uthållighet med en energisk rutin med viktlyftning och löpning – inuti sitt hem. Han hjälper också sig själv och andra att hålla sig friska med ett Håll dig frisk‑häfte. Hela rutinen kan sorteras under första levnadsregeln i Vägen till lycka: ”Sköt om dig.”

Läs Vägen till lycka, den första moralkodexen helt baserad på sunt förnuft, som kan följas av alla, oavsett ras, hudfärg eller tro. Den har översatts till mer än 110 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.