Mexico City är en vidsträckt metropol. I det förflutna skulle Paola, som är konsult i offentliga angelägenheter, få resa en hel del för att få saker gjorda. Men nu gör hon allt – och mer därtill – bekvämt från sitt eget hemmakontor.

Läs Vägen till lycka, den första moralkodexen helt baserad på sunt förnuft, som kan följas av alla, oavsett ras, hudfärg eller tro. Den har översatts till mer än 110 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.