Anita är en näringsfysiolog som trots dessa utmanande tider fortsätter att bjuda sina klienter på sunda råd. Hon är i stånd att upprätthålla ett välbalanserat företag med de verktyg hon lärde sig i boken Arbetets problem.

Upptäck Scientologys verktyg för arbetslivet och banbrytande processer för att återställa glädje i livet i boken Arbetets problem.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.