Det är dags att gå tillbaka till jobbet för Tamás, en ungersk tränare och författare. Han fick en djup personlig förståelse av livet från Scientology: Tankens grunder. Nu delar han denna visdom med sina läsare och ger ut böcker om hur man hanterar sitt liv och sin karriär baserat på L. Ron Hubbards skrifter.

Lär dig om sinnet, anden och livet. Läs boken Scientology: Tankens grunder.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.