Wislet har använt denna tid klokt, genom att upptäcka hur man bättre förstår människor och mellanmänskliga relationer. Han tillskriver sin nyvunna visdom till Scientology: Tankens grunder – en bok som han vill dela med alla.

Lär dig om sinnet, anden och livet. Läs boken Scientology: Tankens grunder.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.