Luisa reste från Tyskland till Saint Hill i England, där hon strax träder in i Stora salen för sin Avslutningsceremoni. Efter att ha fullbordat Soloauditörskursen bär hon nu stolt sina Solovingar, vilket visar att hon har fått den visdom och skicklighet som krävs för att auditera sig själv uppför de avancerade nivåerna!

Varje dag, runt om i världen, deltar människor i auditering (Scientologys vägledning) för att uppnå andlig upplysning och frihet. Hitta närmaste Scientology kyrka, mission eller grupp för att påbörja ditt auditeringsäventyr.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.