Ett ord beskriver hur William känner sig när han återvänder till Scientology Kyrkan i Mexico Cityemocionado (entusiastisk)! Anledningen – han ska just fortsätta med sin auditering. Och det är hermoso (underbart)!

Varje dag, runt om i världen, deltar människor i auditering (Scientologys vägledning) för att uppnå andlig upplysning och frihet. Hitta närmaste Scientology Kyrka, mission eller grupp för att påbörja ditt auditeringsäventyr.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.