När Scientology Kyrkan i Sydney öppnade sina dörrar var Cameron redo att kliva över tröskeln. Han var ivrig att börja på sin nästa kurs, där han säger att han lär sig en extremt värdefull färdighet – att veta vem man kan lita på.

Ta reda på hur Scientology kan hjälpa dig att övervinna svårigheter som du kan stöta på i livet. Scientologys Livsförbättringskurser erbjuder praktiska verktyg som du kan använda – verkliga lösningar som man inte hittar någon annanstans.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.