Kathie utbildar sig till auditör i Scientology Kyrkan i Los Angeles Akademi. Så inom kort, när någon frågar: ”Vem kan auditera?” kommer det otvetydiga svaret vara ”Ja, Kathie kan!”

Varje dag, runt om i världen, deltar människor i auditering (Scientologys vägledning) för att uppnå andlig upplysning och frihet. Hitta närmaste Scientology kyrka, mission eller grupp för att påbörja ditt auditeringsäventyr.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.