Angeliques lemonad är så färskt det kan bli – från träden till tillbringaren på bara några minuter. Det är ett bra sätt att släcka törsten. Och för att släcka sin intellektuella törst under dessa tuffa tider använder hon de verktyg hon lärde sig i Dianetics.

Lär dig den verkliga orsaken till stress och rädslor. Läs Dianetics: Hur tanken påverkar kroppen.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.