Wayne åker till Scientology Kyrkan i Kansas City, där han är på väg mot mer framgångsrik överlevnad. Det handlar om att studera Grundernas böcker och föreläsningar av L. Ron Hubbard och följa den visdomsväg som presenteras.

Grundernas böcker och föreläsningar innehåller sammanfattningarna av framsteg och slutsatser längs L. Ron Hubbards forskningsväg och utgör därmed grunden för religionen Scientology.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.