Gary får en del enorma vinster vid Advanced Organization Los Angeles. Han har just fullbordat sin Soloauditörskurs och satsar på mer kunskap och ännu fler vinster i livet! Kör på, Gary!

Upptäck Scientologys verktyg för livet med 19 gratis onlinekurser från Scientology handboken, vilka finns på 17 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.