Wan-Yu följer Vägen till lycka. Allt hon gör – från att städa till att diska – är ett prov på att leva livet enligt bokens levnadsregler.

Läs Vägen till lycka, den första moralkodexen helt baserad på sunt förnuft, som kan följas av alla, oavsett ras, hudfärg eller tro. Den har översatts till mer än 110 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.