Wilfried är en dataforskare som specialiserar sig på kollektivtrafik. Efter att ha arbetat hela dagen framför en skärm med att analysera pendelbanor, är han redo för lite personlig transport – att ta en promenad med sina hundar för att få lite (eller mycket) utrymme.

Upptäck Scientologys verktyg för arbetslivet och banbrytande processer för att återställa glädje i livet i boken Arbetets problem.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.