Veronica är ganska stolt över sin vackra Scientology Kyrka i centrala San Diego. Och hon kan knappt hålla inne med sin entusiasm över att fortsätta med Studerandehatten. Hon är full av den entusiasm som kommer sig av att få självförtroendet att kunna behärska vilket ämne hon än önskar.

Studieteknologin är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.