Vanessa håller på att studera Faktorerna, L. Ron Hubbards sammanfattningar om människoanden och dess förhållande till det materiella universum. Allt detta inspirerade henne att böja det materiella universumet med sin egen estetik – genom att skapa konst från återvunnen ståltråd.

Grundernas böcker och föreläsningar innehåller sammanfattningarna av framsteg och slutsatser längs L. Ron Hubbards forskningsväg och utgör därmed grunden för religionen Scientology.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.