Ustinya är i Utah vid Scientology Kyrkan i Salt Lake City! Hon studerar Frihetskongressen, som hon säger bidrar till att förbättra hennes liv, omgivning och kommunikation med vänner och kollegor. Och det är bara av en kurs!

Kongresserna är speciella föreläsningsserier där L. Ron Hubbard tillkännagav varje banbrytande framsteg i Dianetics och Scientology. Eftersom dessa föreläsningar var för både erfarna Scientologists och personer som var helt nya i ämnet är alla välkomna att lyssna på Kongresserna.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.