Ana är i sin Scientology Kyrka i Orlando och fortsätter med sin kurs Lär dig vem du kan lita på. En av de bästa aspekterna med kursen, som Ana påpekar, är att kunna använda de verktyg hon lär sig för att upplyfta sina vänner.

Ta reda på hur Scientology kan hjälpa dig att övervinna svårigheter som du kan stöta på i livet. Scientologys Livsförbättringskurser erbjuder praktiska verktyg som du kan använda – verkliga lösningar som man inte hittar någon annanstans.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.