I dessa dagar håller sig Felipe sysselsatt med onlinelektioner. Och när han inte är online tillbringar han tid med familjen genom att hjälpa sin mamma och leka med sin bror. Det handlar bara om att hålla igång ”bandbredden” med upplyftande energi. Och för det ansluter han sig också till och använder de verktyg han lärde sig i Handbok för preclears.

Upptäck varför man inte tycks kunna bli av med vanor och hur gamla beslut har mer makt över en person än hans beslut idag och så mycket mer. Läs och använd självprocessingsmanualen Handbok för preclears.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.