Under sin tid hemma bestämde sig Jesse för att organisera hemma, och han började med det som var minst organiserat – vinden. Med verktyg och trä i släptåg, och med sina barn som hjälpte till, byggde han hyllor för att skapa ordning i oordning. Jesses motivation kom från sidorna i Scientology: En ny syn på livet.

Upptäck verkliga lösningar på livets problem som fungerar här och nu. Läs boken Scientology: En ny syn på livet.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.