Ben är på väg tillbaka till kurslokalen vid Scientology Kyrkan i Cambridge, där han lyssnar på en föreläsningsserie av L. Ron Hubbard. Ben tycker om vad han hör eftersom det hjälper honom att bättre förstå … Ben!

Grundernas böcker och föreläsningar innehåller sammanfattningarna av framsteg och slutsatser längs L. Ron Hubbards forskningsväg och utgör därmed grunden för religionen Scientology.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.