Tullio återupptäckte sin passion för att måla, och med tanke på det stora flödet av unika och vackra verk som han producerar blir många konstälskare glada över att han gjorde det. Att hålla sig kreativ hjälper Tullio hålla sig positiv och känslomässigt uppåt. Kursen Den emotionella Tonskalan från Scientology handboken innehåller nyckeln som kan låsa upp den konstnärliga passionen hos vem som helst.

Den emotionella Tonskalan är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.