Tsung-Han kan alla de saker man ska kolla för att se till att bilen är redo att köra på säkert sätt. Han har enkla tips om hur man kollar varje slags bilvätska – från motorolja till batteriets vatten. Oavsett om det gäller enkelt underhåll eller komplicerade tekniska problem kan man lätt lära sig vilket ämne som helst med verktygen i kursen Studieteknologin från Scientology handboken.

Studieteknologin är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.