Jason är en hängiven studerande på Scientology Kyrkan i Los Angeles. Hans engagemang har sitt ursprung i det faktum att varje gång han kommer till Kyrkan, skjuter hans emotionella ton i höjden. Och det gör livet i LA mycket lättare.

Orsaken till undertryckande är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.