Frank för vidare sina trädgårdshemligheter till sitt barnbarn. Han visar henne hur man planterar tulpanlökar på rätt sätt samtidigt som han förmedlar den spända förväntan inför skönheten som växer fram ur hennes ansträngningar. Det är ett utmärkt sätt att bygga familjeband mellan generationer och dela glädjen i naturen, begrepp som ingår i kursen Tillvarons dynamiker från Scientology handboken.

Tillvarons dynamiker är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.