Esseniya lär sig dansa och göra gymnastik samtidigt. Även i unga år är hon innovatör och sätter det ambitiösa målet att kombinera de två disciplinerna. Att kunna tillämpa vad man har lärt sig är ett av målen för användningen av Studieteknologin från Scientology handboken.

Studieteknologin är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.