Ting-Yu håller sig i form och frisk genom att regelbundet träna på sitt gym. Att förstå drivkraften att värna om sin personliga överlevnad är bara en av de värdefulla lektionerna från kursen Tillvarons dynamiker i Scientology handboken.

Tillvarons dynamiker är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.