Tina älskar varje sida av kursen hon gör på American Saint Hill Organization. Vad har det med saken att göra? Ja, som soloauditör lär hon sig hur de stora hjulen fortsätter att snurra i session. Och det gör henne till en synnerligen stolt Tina.

Avancerade kliniska kurserna (ACC:erna) utgör den dagliga löpande dokumentationen av forskning och upptäckter med L. Ron Hubbards ingående instruktion och demonstrationer för auditörer (utövare av Scientologys vägledning). ACC:erna omfattar mer än 1 000 föreläsningar och 500 skrivna utgåvor.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.