Tim är glad över att återvända till Dallas Scientology Kyrka för att avsluta Kursen Kvalificerad Hubbard Scientologist. Det är nästa steg i hans auditörsutbildning och kommer att förse honom med verktygen för att bli en kompetent och kapabel auditör.

Varje dag, runt om i världen, deltar människor i auditering (Scientologys vägledning) för att uppnå andlig upplysning och frihet. Hitta närmaste Scientology kyrka, mission eller grupp för att påbörja ditt auditeringsäventyr.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.