Hiromichi promenerar kvällsgatorna fram i Tokyo till stadens Scientology Kyrka. Med tanke på händelserna under det gångna året studerar han en helt passande föreläsningsserie med titeln London-kongressen om mänskliga problem.

Kongresserna är speciella föreläsningsserier där L. Ron Hubbard tillkännagav varje banbrytande framsteg i Dianetics och Scientology. Eftersom dessa föreläsningar var för både erfarna Scientologists och personer som var helt nya i ämnet är alla välkomna att lyssna på Kongresserna.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.