Luca och Rosalba är glada att vara tillbaka i sin vackra Scientology Kyrka i Cambridge i Kanada. Kyrkan ligger vid inkörsporten till den kanadensiska tekniktriangeln, men tekniken Luca och Rosalba är där för att skaffa sig är inte den sorten som blir föråldrad om ett eller två år. De är där för Scientologys tidlösa teknologi.

Upptäck Scientologys verktyg för livet med 19 gratis onlinekurser från Scientology handboken, vilka finns på 17 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.