När Warren går in genom dörrarna till Scientology Kyrkan i delstaten Washington träder han in i en värld av underbara upptäckter. Warren vidgar sin förståelse av hur han effektivt ska interagera med människor som träder in i hans värld.

Orsaken till undertryckande är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.