Tills Nicole kan gå till sitt faktiska klassrum undervisar hon från sitt virtuella klassrum. Läroplanen tar upp grundläggande skolämnen och mycket mer. För att garantera elevernas framgång oavsett vilket ämne det gäller bygger hon allt skolarbete på grundvalen Studieteknologin från Scientology handboken.

Studieteknologin är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.