När Chantal återvänder till Scientology Kyrkan i Quebec åkallar hon provinsens motto: ”Je me souviens – jag minns.” Hon minns alltid den plats hon anser vara sitt andra hem, kraften i att studera LRH-teknologi och hur det att vara på kurs skapar en ”fantastisk” kväll.

Grundernas böcker och föreläsningar innehåller sammanfattningarna av framsteg och slutsatser längs L. Ron Hubbards forskningsväg och utgör därmed grunden för religionen Scientology.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.