Istvan avslutade just Kongress om människans tillstånd-kursen på American Saint Hill Organization. Han kallar det ”en mycket högtonig kurs”, vilket betyder att det har hjälpt honom att nå de högre nivåerna av Den emotionella Tonskalan. Och det är Istvans tillstånd!

Kongresserna är speciella föreläsningsserier där L. Ron Hubbard tillkännagav varje banbrytande framsteg i Dianetics och Scientology. Eftersom dessa föreläsningar var för både erfarna Scientologists och personer som var helt nya i ämnet är alla välkomna att lyssna på Kongresserna.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.