Liksom barn i alla tider (och även en hel del vuxna) har David upptäckt magin hos kulor. Att låta dem rinna ut ur händerna och samla dem i en rörlig massa skapar ett fascinerande spektakel med sfäriskt glas.

Lär dig om sinnet, anden och livet. Läs boken Scientology: Tankens grunder.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.