När Chris stiger in i Kunskapens guldålder-kurslokalen i Scientology Kyrkan i Los Angeles, går han in i en helt ny värld av möjligheter som han aldrig visste existerade. Det beror på att han får en förståelse av Scientology som aldrig förr genom att studera Grunderna.

Grundernas böcker och föreläsningar innehåller sammanfattningarna av framsteg och slutsatser längs L. Ron Hubbards forskningsväg och utgör därmed grunden för religionen Scientology.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.