Csenge är en blivande konstnär. Denna rumänska ungdom vässar sina färgpennor och utövar sin konst. Och med en sådan hängivenhet för konstnärligt skapande kan hon mycket väl vara på väg att bli nästa Brâncuși!

Lär dig om sinnet, anden och livet. Läs boken Scientology: Tankens grunder.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.