Angel är en konstnär som skapar illustrationer för barnböcker. Hon hämtar inspiration från många källor – till och med från sina egna tidigare publicerade verk. Så för att visa upp sin teknik tar hon en av sina illustrationer och återskapar motivet som en fristående akvarell.

Lär dig om sinnet, anden och livet. Läs boken Scientology: Tankens grunder.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.