Varje vecka kommer Teri till Scientology Kyrkan i Los Angeles för att gå framåt på Vägen till kunskap. Hon får en förståelse av Scientologys grunder och verktygen för att ta sig an livet!

Grundernas böcker och föreläsningar innehåller sammanfattningarna av framsteg och slutsatser längs L. Ron Hubbards forskningsväg och utgör därmed grunden för religionen Scientology.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.