Medan världen var i lockdown dansade Aline för att få tiden att gå. Hon skrev in sig på ett par onlinedanslektioner och steppade för glatta livet. Utöver att lära sig allt om dansrörelser lärde hon sig också allt om livet genom att studera boken Scientology: Tankens grunder.

Lär dig om sinnet, anden och livet. Läs boken Scientology: Tankens grunder.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.