Eric är L. Ron Hubbard Ways musikaliska maestro, där han spelar piano för Pacifica-brons Avslutning. Han firar de utexaminerades prestationer med en improviserad tango. Olé!

Upptäck Scientologys verktyg för livet med 19 gratis onlinekurser från Scientology handboken, vilka finns på 17 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.