Raffi är en webbutvecklare som har hållit sig produktiv medan han arbetat hemifrån. Men att arbeta på distans innebär en mängd andra effektivitets- och kommunikations­utmaningar. Svar på hur man övervinner dessa utmaningar och mer därtill hittar man på kursen Verktyg för arbetslivet från Scientology handboken.

Verktyg för arbetslivet är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.