Takayuki är inne på rätt spår för att nå sin destination – andlig frihet. Han gör framsteg varje dag genom att navigera genom Soloauditerings­nivåerna vid Advanced Organization & Saint Hill i Sydney!

Varje dag, runt om i världen, deltar människor i auditering (Scientologys vägledning) för att uppnå andlig upplysning och frihet. Hitta närmaste Scientology Kyrka, mission eller grupp för att påbörja ditt auditeringsäventyr.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.